Przejdź do treści

O sieci

Polska Sieć Handlowa Lewiatan powstała w 1994 roku jako organizacja zrzeszająca kupców, prowadzących działalność handlową.

Za główny cel postawiła sobie budowę zintegrowanej detalicznej sieci sklepów spożywczych, która stanie się największą siecią handlową działającą w systemie franczyzowym i która będzie w stanie bronić jej uczestników przed konkurencją ze strony zewnętrznych sieci handlowych. Cel ten jest sukcesywnie realizowany. Dzięki zaangażowaniu polskich przedsiębiorców Polska Sieć Handlowa Lewiatan konsoliduje obecnie ponad 3 200 rzetelnych i solidnych placówek handlowych oraz może liczyć na dalszy, intensywny rozwój.

O nas #1O nas #3

O nas #2O nas #4

Polska Sieć Handlowa Lewiatan zrzesza placówki handlowe na zasadzie franczyzy

Istota polega na zaoferowaniu kompleksowego modelu działalności sklepu według sprawdzonych i wciąż udoskonalanych rozwiązań. Franczyzobiorca prowadzi działalność zgodnie z założeniami Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan, a w zamian zyskuje bezpośrednie i pośrednie korzyści, jak na przykład możliwość posługiwania się znakami towarowymi, dostęp do wiedzy i pomocy technicznej, realizację wspólnej polityki handlowej.

Celem obrona interesów polskich kupców

Nazwa "Lewiatan" inspirowana była działającą w okresie międzywojennym organizacją zrzeszeń gospodarczych – Centralnym Związkiem Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów Lewiatan, która reprezentowała polski przemysł wobec władz państwowych i wniosła olbrzymi wkład w rozwój naszego kraju. Polska Sieć Handlowa Lewiatan powstała w 1994 r., aby wzorując się na tej organizacji, zrzeszać polskich przedsiębiorców prowadzących działalność handlową oraz chronić ich interesy przed masowo wkraczającymi wówczas na polski rynek zewnętrznymi sieciami i koncernami handlowymi, zapewniając rodzimym handlowcom możliwość dalszego funkcjonowania i rozwoju.

O nas #1O nas #3

-
Moja lista zakupów
Nazwa produktu
Wydrukuj lub wyślij