Przejdź do treści

Dla-kacjonariuszy.jpg

 

Niezbędne informacje dla Akcjonariuszy:

Lewiatan Holding S.A.
ul. Kilińskiego 10,
87-800 Włocławek
KRS: 0000089450 w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 1.350.000 zł wpłacony w całości
NIP: 618-10-20-505
BDO: 000091017

-
Moja lista zakupów
Nazwa produktu
Wydrukuj lub wyślij