Przejdź do treści

Warunki współpracy

Polska Sieć Handlowa Lewiatan dysponuje zbiorem procedur zestawionych w Księdze Standardów regulujących zasady współpracy.

W systemach franczyzowych każde ogniwo odpowiada za jakość całego łańcucha, dlatego też określamy kryteria, jakie musi spełniać sklep, aby stać się uczestnikiem sieci Lewiatan.

Najważniejsze z nich to 
  • posiadanie punktu handlowego o odpowiedniej lokalizacji
  • dobra opinia w środowisku kupieckim
  • stabilna sytuacja finansowa
  • gotowość do realizacji przyjętej strategii działania

Franczyza warunki #1Franczyza warunki #2

Kolejny etap nawiązania współpracy

zawarcie umowy franczyzowej pomiędzy danym przedsiębiorcą, a Spółką Regionalną, na terenie działania której zlokalizowany jest sklep. W dokumencie tym zawarte są prawa i obowiązki każdej ze stron, a także ukazane są obopólne korzyści. Po zawarciu umowy franczyzowej wdrażane są w sklepie standardy wizualizacji, które obejmują zarówno aranżację zewnętrzną i wewnętrzną, jak również materiały eksploatacyjne oraz wiele innych elementów wykorzystywanych w codziennej pracy sklepu.

Video

Zobacz prezentację pakietu franczyzowego

Prezentacja możliwości systemu franczyzowego Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan

-
Moja lista zakupów
Nazwa produktu
Wydrukuj lub wyślij