Przejdź do treści

Oferta pracy

Pracownik sklepu – stoisko mięsne

Miejsce pracy: Oświęcim, J. Matejki 2

Oferta ważna jeszcze

255 dni (do 09.07.2018)

Główny zakres odpowiedzialności

 • zadbasz o prawidłową ekspozycję towarów.
 • zajmiesz się obsługą Klienta zgodnie z najwyższymi standardami Lewiatana.
 • zajmiesz się utrzymywaniem porządku we wskazanych działach sklepu.
 • do Twoich obowiązków należeć będzie obsługa stanowiska kasowego.

Wymagania

 • zdolności do szybkiego przyswajania nowej wiedzy i umiejętności.
 • cenimy rzetelność, uczciwość, szczerość i zaangażowanie.
 • cenimy ludzi zmotywowanych i chętnych do pracy w systemie zmianowym.
 • mile widziane będzie Twoje doświadczenie w pracy w sklepie.

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
 • system motywacyjny, dzięki któremu Twoja premia będzie uzależniona od Twojej pracy.
 • pakiet certyfikowanych szkoleń internetowych.
 • stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach warsztatowych.
 • jeśli nie masz doświadczenia w pracy w handlu – przeszkolimy Cię.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: praca@sklepyplusik.pl - CV wraz ze zdjęciem (opcjonalne, preferowane) oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 15.06.2018 r. wraz z oświadczeniem o następującej treści:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów, w ty przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz innych przepisów prawa krajowego dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w ogłoszeniu Sklepy Plusik D J Mirek Sp. J. o rekrutacji pracowników.
  * * brak ww. oświadczeń uniemożliwi rozpatrywanie Pana/Pani kandydatury w procesie rekrutacji.
 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez spółkę Sklepy Plusik D J Mirek Sp. J. nie dłużej jednak niż przez 2 lata.
  ** ** ww. oświadczenie jest dobrowolne

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez Sklepy Plusik D J Mirek Sp. J. w procesie rekrutacji

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez Sklepy Plusik D J Mirek Sp. J. w procesie rekrutacji:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Sklepy Plusik D J Mirek Sp. J.; adres siedziby: ul. J. Matejki 2, NIP: 9372355589; REGON: 072753491; KRS: 0000251999; adres e-mail: praca@sklepyplusik.pl
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Art. 221 kodeksu pracy.
 • Przesłanie przez Panią/Pana CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniem się z niniejszymi informacjami jest warunkiem niezbędnym by uwzględnić Panią/Pana kandydaturę w ramach procesu rekrutacyjnego. Przysługuje Pani/Panu możliwość wyrażenia zgody na to, by Pani/Pana CV zostało zachowane do czasu odwołania zgody, ale nie dłużej niż 2 lata – na wypadek wzięcia pod uwagę w kolejnych procesach rekrutacyjnych, przy czym pozostawienie Pani/Pana CV w naszej bazie jest absolutnie dobrowolne i zależy od wyrażonej przez Pana/Panią w sposób aktywny woli pozostawienia CV zgodnie z wyraźnym oświadczeniem w tym zakresie. W przypadku braku zgody na wykorzystanie Pani/Pana CV w kolejnych procesach rekrutacyjnych, CV będzie przechowywane wyłącznie do czasu zakończenia obecnego procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż przez 2 tygodnie, po czym zostanie zniszczone.
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe zawarte w przesłanym CV będą przetwarzane dla potrzeb oceny kwalifikacji kandydatów do pracy na wskazane w ogłoszeniu stanowisko w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 • Informujemy, że Pani/Pana zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie o cofnięciu zgody na piśmie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres email Sklepy Plusik D J Mirek Sp. J. wysłanej z adresu email wskazanego przez Panią/Pana w CV. Informujemy, że w związku z pozyskaniem Pani /Pana danych osobowych nie będzie Pani/Pan podlegać profilowaniu. Dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach oraz ich poprawienia, sprostowania i zmiany informacji w nich zawartych. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo, usunięcia lub ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, a także prawo do przenoszenia danych przechowywanych w formie elektronicznej oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (https://giodo.gov.pl/).
 • Jeżeli chciałby Pani/Pan złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawartych w CV, prosimy bezpośredni kontakt.

Dane teleadresowe

Sklepy Plusik D J Mirek Sp. J.
ul. J. Matejki 2
32-600 Oświęcim
e-mail: praca@sklepyplusik.pl
-
Moja lista zakupów
Nazwa produktu
Wydrukuj lub wyślij