Przejdź do treści

Oferta pracy

Młodszy Specjalista ds. danych podstawowych

Miejsce pracy: Włocławek, ul. Kilińskiego 10

Oferta ważna jeszcze

28 dni (do 31.10.2020)

Główny zakres odpowiedzialności

 • wprowadzanie, modyfikowanie i aktualizowanie danych podstawowych
 • okresowy przegląd danych podstawowych, inicjowanie i wprowadzanie zmian, zapewnienie poprawności danych
 • raportowanie ilości i jakości dokonywanych zmian/danych, oraz wszelkie inne raporty z obszaru danych podstawowych na potrzeby innych działów w firmie
 • uczestnictwo w projektach/spotkaniach dotyczących danych podstawowych
 • przyjmowanie, opracowywanie i archiwizowanie wniosków o utworzenie nowych danych podstawowych
 • okresowa weryfikacja/aktualizacja procedur zarządzania danymi podstawowymi
 • wsparcie przy aktualizowaniu formularzy dotyczących danych podstawowych
 • współpraca z innymi działami w firmie

Wymagania

 • umiejętności analityczne
 • dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie MS Excel)
 • wykształcenia wyższego
 • umiejętności pracy w zespole
 • dokładności, sumienności i odpowiedzialności za powierzone zadania

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego i rozszerzenia profilu stanowiska o dodatkowe zadania
 • pracę w zespole w dynamicznie rozwijającej się firmie

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres praca@lewiatan.pl - CV wraz ze zdjęciem (opcjonalne, preferowane) oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 31.10.2020 r. wraz z oświadczeniem o następującej treści:

Przesłanie do Lewiatan Holding S.A. danych osobowych w zakresie szerszym niż wymagane przez przepisy Kodeksu Pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Lewiatan Holding S.A. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem, przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofywanie zgody prosimy wysyłać drogą pisemną (na adres Administratora) lub elektroniczną pod adres zgloszeniaRODO@lewiatan.pl

Drogi Kandydacie, jeśli chcesz by dokumenty aplikacyjne były przetwarzane ponownie, przy kolejnej rekrutacji, musisz zamieścić w dokumentach aplikacyjnych oświadczenie o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lewiatan Holding S.A. zawartych w aplikacji o pracę na potrzebę przyszłych procesów rekrutacyjnych, nie dłużej jednak niż przez 2 lata. Jestem świadomy/a, że mogę wycofać zgodę w dowolnym czasie przesyłając odpowiednią informację na adres zgloszeniaRODO@lewiatan.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez Lewiatan Holding S.A. w procesie rekrutacji

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez Lewiatan Holding SA w procesie rekrutacji:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lewiatan Holding S.A. ul. Kilińskiego 10, 87-800 Włocławek, zwany dalej Administratorem. Dane kontaktowe Administratora: email: lub zgloszeniaRODO@lewiatan.pl, Tel. : 54 412 78 32
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: zgloszeniaRODO@lewiatan.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.lewiatan.pl, telefonicznie pod numerem: 54 412 78 32 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail Iod_lh@eurocash.pl , telefonicznie pod numerem 613-332-270  lub pisemnie na adres siedziby Administratora, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
  • w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy); w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez dwa lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez przepisy prawa.
 7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Dane teleadresowe

Lewiatan Holding S.A.
ul. Kilińskiego 10
87-800 Włocławek
e-mail: praca@lewiatan.pl
-
Moja lista zakupów
Nazwa produktu
Wydrukuj lub wyślij