Przejdź do treści

Oferta pracy

Doradca Klienta

Miejsce pracy: region: Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski

Oferta ważna jeszcze

128 dni (do 21.10.2020)

Główny zakres odpowiedzialności

 • pozyskiwanie nowych Franczyzobiorców w wyznaczonym terenie,
 • utrzymywanie stałego kontaktu i udzielanie wsparcia w prowadzeniu placówki handlowej Franczyzobiorcy, poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu doradztwa,
 • wdrażanie i kontrola realizacji standardów sieci w poszczególnych sklepach,
 • dbanie o pozytywny wizerunek Stowarzyszenia oraz PSH Lewiatan.

Wymagania

 • wykształcenie minimum średnie,
 • umiejętności interpersonalne, negocjatorskie, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów, odpowiedzialność i samodyscyplina,
 • chęć uczenia się i podnoszenia kwalifikacji,
 • wiedzy o rynku detalicznym FMCG,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane (np. pracownik/kierownik sklepu spożywczego),
 • prawo jazdy kategorii B oraz doświadczenie w prowadzeniu pojazdów.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • wynagrodzenie adekwatne do uzyskiwanych wyników pracy,
 • prywatną opiekę medyczną oraz możliwość ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres biuro@stowarzyszenie-razem.pl - CV wraz ze zdjęciem (opcjonalne, preferowane) oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 21.10.2020 r. wraz z oświadczeniem o następującej treści:

Przesłanie do Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich RAZEM danych osobowych w zakresie szerszym niż wymagane przez przepisy Kodeksu Pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich RAZEM w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem, przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofywanie zgody prosimy wysyłać drogą pisemną (na adres Administratora) lub elektroniczną pod adres zgloszeniaRODO@lewiatan.pl

Drogi Kandydacie, jeśli chcesz by dokumenty aplikacyjne były przetwarzane ponownie, przy kolejnej rekrutacji, musisz zamieścić w dokumentach aplikacyjnych oświadczenie o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich RAZEM zawartych w aplikacji o pracę na potrzebę przyszłych procesów rekrutacyjnych, nie dłużej jednak niż przez 2 lata. Jestem świadomy/a, że mogę wycofać zgodę w dowolnym czasie przesyłając odpowiednią informację na adres zgloszeniaRODO@lewiatan.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich RAZEM w procesie rekrutacji

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich RAZEM w procesie rekrutacji:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich RAZEM ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin, zwany dalej Administratorem. Dane kontaktowe Administratora: email: e-mail: biuro@stowarzyszenie-razem.pl, Tel.: 513-080-500
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@stowarzyszenie-razem.pl, telefonicznie pod numerem: 513-080-500 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail Iod_lh@eurocash.pl , telefonicznie pod numerem 613-332-270  lub pisemnie na adres siedziby Administratora, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
  • w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy); w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez dwa lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez przepisy prawa.
 7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich RAZEM
ul. Mełgiewska 2
20-209 Lublin
e-mail: biuro@stowarzyszenie-razem.pl
-
Moja lista zakupów
Nazwa produktu
Wydrukuj lub wyślij